Duits leren 160 woorden en zinnen

Text | MP3 | Test | PDF | Video

ik weet bijna niks ich weiß fast nichts

goedemorgen guten Morgen

negentien neunzehn

goedemiddag guten Tag

hartelijk dank vielen Dank

ingang Eintritt

is het ver? ist es weit?

ik weet het niet ich weiß nicht

ik heb hele aardige mensen ontmoet ich habe sehr nette Leute kennen gelernt

hoe noem je dat? wie nennt man das?

dertien dreizehn

afslaan abbiegen

tot morgen bis morgen

verdergaan weiterfahren

oké Einverstanden

tienduizend zehntausend

wat doet u zoal? was machen Sie so?

vijfhonderd fünfhundert

er is voor de hele week mooi weer voorspeld sie haben schönes Wetter für die ganze Woche angekündigt

we krijgen regen es könnte Regen geben

tien zehn

alstublieft bitte

het maakt me niets uit das ist mir egal

achttien achtzehn

waar zijn …? wo sind …?

waarom? warum?

nul null

goedenacht gute Nacht

omkeren umkehren

heb je zin om …? hast du Lust, …?

is er een … hier? gibt es hier einen …?

het is heel erg warm es ist wirklich heiß

een ogenblik, alstublieft einen Augenblick, bitte

honderdeneen einhunderteins

rechts rechts

drie drei

vakantie Ferien

dit is … das ist …

waar is …? wo ist …?

volgen folgen

vijftien fünfzehn

welkom willkommen

niet slecht nicht schlecht

ik ben met pensioen ich bin Rentner

ik vind dat je het heel goed spreekt ich finde, du sprichst sehr gut

te gek toll

het is vijf minuten lopen es dauert fünf Minuten zu Fuß

het was prachtig weer wir hatten herrliches Wetter

uitstappen aussteigen

ik heet … ich heiße …

eerste erst-

goed gut

kunt u dat herhalen? können Sie wiederholen?

dertig dreißig

tweeduizend zweitausend

er zijn … es gibt …

tot ziens auf Wiedersehen

tweeëntwintig zweiundzwanzig

tweehonderd zweihundert

u gaat steeds rechtdoor fahren Sie weiter

interessant interessant

links links

ik ben het er niet mee eens ich bin nicht einverstanden

uitgang Ausgang

haten gar nicht mögen

ik zoek … ich suche …

u bent altijd van harte welkom Sie sind jederzeit willkommen

twee zwei

dat is een hele mooie streek das ist eine sehr schöne Gegend

vond je het leuk? hat es dir gefallen?

het spijt me es tut mir Leid

dank u wel danke

dol zijn op toll finden

geopend geöffnet

ik werk ich arbeite

heeft u een e-mailadres? haben Sie eine E-Mail-Adresse?

twaalf zwölf

ik werk in de marketing ich arbeite im Marketing

er is … es gibt …

hoeveel kost het? wie viel kostet das?

sorry? wie bitte?

vijfendertig fünfunddreißig

zeventig siebzig

één miljoen eine Million

mooi schön

zestien sechzehn

ik heb het niet begrepen ich habe nicht verstanden

duizend tausend

ik hou erg van … mir gefällt … sehr

studeer je? bist du Student?

zeven sieben

iedereen praat zo snel die Leute sprechen so schnell

twintig zwanzig

sommige klanken zijn moeilijk uit te spreken manche Laute sind schwierig auszusprechen

kunt u het opschrijven? können Sie es aufschreiben?

één eins

ik ook ich auch

heel goed sehr gut

ik ben het er mee eens ich bin einverstanden

zes sechs

neemt u mij niet kwalijk, waar is …? Verzeihung, wo ist …, bitte?

waar is het toilet, alstublieft? wo sind die Toiletten, bitte?

ik kan je mijn e-mailadres geven ich kann dir meine E-Mail-Adresse geben

het is te druk es ist überfüllt

ik studeer economie ich studiere Wirtschaft

prachtig großartig

hoe gaat het met u? heel goed, dank u wel wie geht es Ihnen? danke, sehr gut

hoe oud bent u? wie alt bist du?

tachtig achtzig

veertig vierzig

ik ben drie dagen geleden aangekomen ich bin vor drei Tagen angekommen

aangenaam sehr erfreut

tot later bis später

ik begrijp het een beetje ich verstehe ein bisschen

rechtdoor geradeaus

dat schrijf je zo: … das schreibt man …

ik begrijp er helemaal niets van ich verstehe nichts

ik kom uit … ich komme aus …

derde dritt-

we hebben geluk met het weer wir haben Glück mit dem Wetter

hoe? wie?

negentig neunzig

elf elf

pas op Achtung

vijftig fünfzig

wij hebben ons erg vermaakt wir haben uns gut unterhalten

daar zou u naar toe moeten gaan Sie sollten hingehen

eenentwintig einundzwanzig

gesloten geschlossen

hoe heet u? wie heißen Sie?

dat betekent … das bedeutet …

nee nein

wat een rotweer was für ein scheußliches Wetter

duur teuer

ik vind het moeilijk ich finde das schwierig

vijf fünf

wat is dat? was ist das?

wanneer? wann?

hou je van …? magst du …?

veertien vierzehn

nee bedankt nein danke

het is vlakbij es ist ganz in der Nähe

vier vier

honderd hundert

tot gauw bis bald

hoe schrijf je dat? wie schreibt man das?

goedenavond guten Abend

wat voor werk doet u? in welchem Bereich arbeiten Sie?

kunt u iets langzamer praten? können Sie bitte langsamer sprechen?

tweede zweit-

acht acht

bevalt het u? gefällt es Ihnen?

goedkoop billig

zeventien siebzehn

ja ja

geen dank keine Ursache

zestig sechzig

gratis kostenlos

negen neun

ik wil graag … ich möchte …


© Copyright, Linguistmail.com, 2003-2023