Spaans Leren: 160 Spaanse Zinnen Voor Beginners

Text | MP3 | Test | PDF | Video

hoe gaat het met u? heel goed, dank u wel ¿qué tal está? muy bien, gracias

prachtig magnífico

afslaan girar

hartelijk dank muchas gracias

iedereen praat zo snel la gente habla tan deprisa

niet slecht bastante bien

honderd cien

ik ben drie dagen geleden aangekomen llegué hace tres días

goedemorgen buenos días

ja

mooi bonito

rechtdoor todo recto

veertig cuarenta

ik ben met pensioen estoy jubilado

u gaat steeds rechtdoor siga todo recto

ik weet het niet no lo sé

ik werk estoy trabajando

omkeren dar media vuelta

ik heb het niet begrepen no he entendido

tot ziens adiós

vijftien quince

dat schrijf je zo: … se escribe …

is het ver? ¿está lejos?

tot later hasta luego

zes seis

studeer je? ¿eres estudiante?

zestig sesenta

veertien catorce

ik wil graag … quisiera …

het is vlakbij está muy cerca

kunt u het opschrijven? ¿podría escribírmelo?

u bent altijd van harte welkom hasta cuando queráis

ik studeer economie estudio Economía

waar is het toilet, alstublieft? por favor, ¿dónde están los servicios?

gratis gratis

verdergaan continuar

geopend abierto

dat betekent … quiere decir …

dit is … le presento …

nee bedankt no, gracias

zestien dieciséis

goedkoop barato

ingang entrada

is er een … hier? ¿hay algún … aquí?

ik kan je mijn e-mailadres geven te puedo dar mi dirección de e-mail

te gek estupendo

tot gauw hasta pronto

ik begrijp er helemaal niets van no entiendo nada

waar zijn …? ¿dónde están …?

volgen seguir

ik vind dat je het heel goed spreekt me parece que te defiendes muy bien

heel goed muy bien

aangenaam encantado

vijfendertig treinta y cinco

een ogenblik, alstublieft un momento, por favor

nul cero

goedenavond buenas noches

ik heb hele aardige mensen ontmoet he conocido gente muy maja

ik ook yo también

zeventig setenta

nee no

rechts derecha

wat een rotweer qué asco de tiempo

tachtig ochenta

het spijt me lo siento mucho

vijf cinco

welkom bienvenido

tot morgen hasta mañana

twee dos

ik ben het er niet mee eens no estoy de acuerdo

duizend mil

het was prachtig weer ha hecho un tiempo magnífico

het maakt me niets uit me da igual

tweeduizend dos mil

dat is een hele mooie streek es una zona preciosa

achttien dieciocho

oké vale

ik werk in de marketing trabajo en marketing

het is vijf minuten lopen está a cinco minutos andando

uitgang salida

vijftig cincuenta

neemt u mij niet kwalijk, waar is …? por favor, ¿dónde está …?

eenentwintig veintiuno

één uno

ik hou erg van … me gusta mucho …

dol zijn op encantar

we krijgen regen es posible que llueva

ik zoek … estoy buscando …

links izquierda

hoeveel kost het? ¿cuánto es?

vijfhonderd quinientos

dertig treinta

dank u wel gracias

er zijn … hay …

goedenacht buenas noches

één miljoen un millón

drie tres

wat doet u zoal? ¿a qué se dedica?

twintig veinte

wat voor werk doet u? ¿en qué trabaja?

hoe noem je dat? ¿cómo se llama esto?

negen nueve

kunt u dat herhalen? ¿lo puede repetir?

hoe schrijf je dat? ¿cómo se escribe?

uitstappen bajar

hou je van …? ¿te gusta …?

gesloten cerrado

pas op cuidado

vier cuatro

zeven siete

ik vind het moeilijk me parece difícil

interessant interesante

wanneer? ¿cuándo?

waarom? ¿por qué?

ik weet bijna niks no sé casi nada

elf once

acht ocho

alstublieft por favor

we hebben geluk met het weer tenemos suerte con el tiempo

duur caro

hoe? ¿cómo?

sommige klanken zijn moeilijk uit te spreken hay sonidos difíciles de pronunciar

daar zou u naar toe moeten gaan debería ir

wij hebben ons erg vermaakt nos hemos divertido mucho

haten odiar

vakantie vacaciones

waar is …? ¿dónde está …?

tweehonderd doscientos

er is voor de hele week mooi weer voorspeld han previsto buen tiempo toda la semana

negentien diecinueve

derde tercero

honderdeneen ciento uno

twaalf doce

er is … hay …

sorry? ¿perdón?

tweeëntwintig veintidós

ik begrijp het een beetje entiendo un poquito

heeft u een e-mailadres? ¿tiene e-mail?

het is te druk hay demasiada gente

zeventien diecisiete

negentig noventa

ik heet … me llamo …

vond je het leuk? ¿te ha gustado?

wat is dat? ¿qué es?

tien diez

bevalt het u? ¿le gusta?

hoe oud bent u? ¿cuántos años tienes?

tweede segundo

dertien trece

goed bien

kunt u iets langzamer praten? ¿podría hablar más despacio?

eerste primero

heb je zin om …? ¿te apetece …?

goedemiddag buenas tardes

geen dank de nada

hoe heet u? ¿cómo se llama?

het is heel erg warm hace un calor

tienduizend diez mil

ik kom uit … vengo de …

ik ben het er mee eens estoy de acuerdo


© Copyright, Linguistmail.com, 2003-2023